• 09 Ağustos 2019 18:20:05
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781928 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC5016C76BE226310EC KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 122865773 147696260 81372535 67535905 SATISLARIN MALIYETI -96641998 -109156177 -61496016 -47708609 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 26223775 38540083 19876519 19827296 BRUT KAR (ZARAR) 26223775 38540083 19876519 19827296 GENEL YONETIM GIDERLERI -14456347 -9036880 -4466727 -7367773 PAZARLAMA GIDERLERI -7197139 -6118542 -3697834 -4040711 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -85557 -60416 -36071 -42010 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 9941545 9685846 4736576 5962119 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -5227066 -3582665 -2543359 -2155314 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 9199211 29427426 13869104 12183607 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 7712532 4216937 -928138 -3589931 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -24433 -0 -0 -12216 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -3180511 1325103 279571 -1791986 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 13706799 34969466 13220537 6789474 FINANSMAN GELIRLERI 4579251 3213767 1742803 3401329 FINANSMAN GIDERLERI -11256412 -3684580 -2463353 -7134246 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 7029638 34498653 12499987 3056557 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -772715 -6946909 -2895984 -529972 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1762524 -7112759 -3535934 -1762524 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -989809 -165850 -639950 -1232552 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 6256923 27551744 9604003 2526585 DONEM KARI (ZARARI) 6256923 27551744 9604003 2526585 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 6256923 27551744 9604003 2526585 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)