• 09 Ağustos 2019 18:19:52
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781926 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409C016C76A1FC8E0257 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 77331140 85028744 40198454 43405443 SATISLARIN MALIYETI -68341509 -72633629 -33433005 -34153695 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 8989631 12395115 6765449 9251748 BRUT KAR (ZARAR) 8989631 12395115 6765449 9251748 GENEL YONETIM GIDERLERI -4355056 -7333291 -3674576 -2149866 PAZARLAMA GIDERLERI -4726916 -3990227 -1765794 -2776947 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -0 -0 -0 -0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 4151492 7325884 3250679 785782 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -4764330 -7829995 -2265031 -717023 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -705179 567486 2310727 4393694 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 44505109 873050 602861 17592008 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -882900 -47200 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -8667577 -4494919 -4788364 -2464023 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 35132353 -3937283 -1827576 19521679 FINANSMAN GELIRLERI 13291166 7660211 4649497 5219117 FINANSMAN GIDERLERI -22932573 -22060771 -15462172 -11004785 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 25490946 -18337843 -12640251 13736011 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -376137 -418135 -43045 -187703 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -589909 -0 -0 -38258 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -213772 -418135 -43045 -225961 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 25114809 -17919708 -12597206 13548308 DONEM KARI (ZARARI) 25114809 -17919708 -12597206 13548308 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1094094 -5099120 -4071443 -281729 ANA ORTAKLIK PAYLARI 26208903 -12820588 -8525763 13830037 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -171969 9056476 9719625 -759070 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 0 12059300 12059300 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -214961 -1009867 -180930 -948837 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -42992 -1992957 -2158745 -189767 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -42992 -1992957 -2158745 -189767 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -171969 9056476 9719625 -759070 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 24942840 -8863232 -2877581 12789238 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1143854 -1510795 -240837 -333047 ANA ORTAKLIK PAYLARI 26086694 -7352437 -2636744 13122285