• 10 Ağustos 2019 09:20:16
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782296 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C79FA3FDF3F80 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 6228710000 5199010000 3114729000 3171856000 SATISLARIN MALIYETI -5712455000 -4725562000 -2812381000 -2897334000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 516255000 473448000 302348000 274522000 BRUT KAR (ZARAR) 516255000 473448000 302348000 274522000 GENEL YONETIM GIDERLERI -133279000 -118259000 -68302000 -67599000 PAZARLAMA GIDERLERI -196711000 -169101000 -97085000 -103109000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 564431000 440235000 313539000 237173000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -154457000 -91159000 -49140000 -93843000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 69772000 -165379000 -185545000 87085000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 666011000 369785000 215815000 334229000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 133547000 3922800000 3907730000 110536000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -3351000 -475698000 -354252000 -1182000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 796207000 3816887000 3769293000 443583000 FINANSMAN GELIRLERI 37819000 13372000 13372000 -13339000 FINANSMAN GIDERLERI -319240000 -253138000 -159016000 -206159000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 514786000 3577121000 3623649000 224085000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -85683000 -2981000 -7427000 -9781000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -89006000 -20545000 -10131000 -26824000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -3323000 -17564000 -2704000 -17043000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 429103000 3574140000 3616222000 214304000 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 -73746000 -2413000 DONEM KARI (ZARARI) 429103000 3500394000 3613809000 214304000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -22586000 -10199000 1432000 -7363000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 451689000 3510593000 3612377000 221667000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)