• 10 Ağustos 2019 03:39:20
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782293 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC5016C78D0172F5778 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 317795545 147923554 78487944 161787623 SATISLARIN MALIYETI -234440871 -121867644 -64465518 -119659368 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 83354674 26055910 14022426 42128255 BRUT KAR (ZARAR) 83354674 26055910 14022426 42128255 GENEL YONETIM GIDERLERI -3814918 -3127524 -1670891 -1616654 PAZARLAMA GIDERLERI -12369947 -8716394 -4817554 -6315429 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -500873 -178413 -63762 -280634 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 8199864 7974928 4364362 4529832 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -4005238 -4253160 -3201634 -1590335 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 70863562 17755347 8632947 36855035 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 107624 15447 107624 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -255439 -550314 -305747 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 71226625 17220480 8632947 37268406 FINANSMAN GELIRLERI 5239523 5746515 924060 -1025869 FINANSMAN GIDERLERI -42588450 -26658860 -13233564 -14773065 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 33877698 -3691865 -3676557 21469472 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -720627 -10353023 -6045392 -2947 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -720627 -10353023 -6045392 -2947 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 33157071 6661158 2368835 21472419 DONEM KARI (ZARARI) 33157071 6661158 2368835 21472419 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 33157071 6661158 2368835 21472419 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1532146 -199505 -213622 -1532146 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -1532146 -199505 -213622 -1532146 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 337072 0 0 337072 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -1195074 -199505 -213622 -1195074 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 31961997 6461653 2155213 20277345 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 31961997 6461653 2155213 20277345